top of page
DSC00008-2-HDR.jpg

Beleid en Biodiversiteit

Biodiversiteit is de afkorting van 'biologische diversiteit' en staat voor de verscheidenheid aan levensvormen, genen en ecosystemen op onze planeet.

 

In het ontwerp provinciaal milieubeleids-plan 2009-2013 legt de provincie Vlaams-Brabant duidelijk de klemtoon op méér biodiversiteit. Om de achteruitgang van biodiversiteit in Haacht tegen te gaan stelden we samen met de gemeente een biodiversiteitscharter op. 

Natuurpunt Haacht is ook vertegenwoordigd in de Milieuadviesraad (MAR) en Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke ordening (GeCoRo) om ook daar de vinger aan de pols te houden.

Het provinciaal Koesterburenproject

Ook de provincie Vlaams-Brabant beseft dat we heel wat soorten moeten koesteren willen we ze een toekomst geven. Het koesterburenproject is de actie die hiervoor werd opgezet en hierbij worden de gemeenten aangespoord actie te ondernemen.

 

De gemeente Haacht aanvaardde een aantal geselecteerde koesterburen. Hierdoor werd al een eerste stap genomen in de richting van de effectieve deelname aan de campagne en de uitvoering van concrete koesteracties. Bovendien besliste Haacht om deel te nemen aan de koestercampagne 'Je hebt meer buren dan je denkt'. Dit betekent dat concrete acties zullen ondernemen worden die de koesterburen en de hele gemeentelijke biodiversiteit ten goede zullen komen. 

 

Natuurpunt Haacht realiseerde al enkele concrete projecten ten voordele van deze koesterburen. 

  • De herinrichting van de Antitankgracht is gericht op koesterbuur Kamsalamander

  • Het kunstnestenproject in Tildonk helpt koesterbuur Huiszwaluw vooruit.

  • Via het plaatsen van nestkasten voor Steenuil helpen we koesterbuur Steenuil een stap vooruit.

  • Aanplant van de hoogstamboomgaard is ten voordelen van koesterbuur Eikelmuis.

  • In de steigers: project Veldleeuwerik 

bottom of page