Kamsalamanderproject

Natuurpunt Haacht zet in op de Kamsalamander. Dit houdt in dat het beheer van de Antitankgracht in functie staat van deze koesterbuur. Over hoe je dit aanpakt is behoorlijk wat info te vinden in de vakliteratuur. En dan is het nadien zaak om nauw op te volgen of het gevoerde beheer de gewenste resultaten behaalt. Meten is weten.

Omdat het met een verrekijker moeilijk kamsalamanders spotten is worden deze gevangen met speciaal hiertoe ontwikkelde fuiken. Na vangst, meten en het fotograferen van de buik (vlekkenpatroon op buik is even uniek als onze vingerafdruk) worden deze dieren meteen teruggezet. Voor dit onderzoek werden ongeveer 200 fuiken geplaatst, op 30 meetpunten die elk minimaal 6x werden bemonsterd.

 

Met 147 gevangen Kamsalamanders is Haacht één van de grootste populaties die momenteel in Vlaams-Brabant onderzocht werd. Na het verwerken van de foto's (monnikenwerk) bleken we 106 unieke exemplaren te hebben gevangen ( 41 hervangsten). Binnen die hervangsten konden we heel wat migratie vaststellen tussen de verschillende compartimenten van de Antitankgracht. Er werden dus 106 dieren gevangen, maar er is een wezenlijke kans dat er 3x zoveel volwassen dieren aanwezig zijn. En het gaat hier enkel om paarlustige dieren, de fractie juvenielen is vaak velen malen groter. Meerdere honderden dieren, wie weet zelfs nog meer!

Vooral tussen compartimenten die naast elkaar gelegen zijn was er migratie. Door deze migratie hebben we voor het schatten van de effectieve populatiegrootte sommige compartimenten samengevoegd tot één geheel.

In de grafiek rechts vind je per compartiment een schatting van het aantal Kamsalamanders. Maar zo'n schatting is natuurlijk maar een schatting. Daarom hebben we ook de 95% betrouwbaarheidsintervallen berekend. Deze vind je terug op de grafiek als streepjes naar boven en naar beneden. Ze geven weer hoe goed de schatting is.

Zo kunnen we bijvoorbeeld voor compartiment 11&12 met 95% zekerheid zeggen dat het aantal kamsalamanders tussen 34 en 99 ligt. Alles bij elkaar opgeteld ligt de populatieschatting in Haacht dus met 95% zekerheid tussen 75 en 332 beesten. Maar omdat we 106 unieke individuen gevonden hebben, kunnen we deze range vernauwen naar 106 à 332 beesten! 

Knappe resultaten dus!

Dit onderzoek kwam tot stand door een samenwerking tussen Natuurpunt Haacht (Richard Soille), Natuurpunt Kanaalregio - Bos van Aa (Sam Van de Poel) en Natuurpunt Studie (Iwan Lewylle). Al deze gegevens gaan we nu, samen met de andere onderzochte populaties, verder onder de loep nemen om zo een beter beeld te krijgen van onze Kamsalamanders. 

 

 

Meer info?
Richard Soille
0486-36 90 52

richard@soille.be