Natuurbeheer

 

De Natuurpuntgebieden in Haacht worden beheerd door vrijwilligers van Natuurpunt Haacht. Gelukkig worden we  - voor de grotere machinale taken - ondersteund door een professionele terreinploeg van Natuurpunt. Zin om je handen lekker vuil te maken voor meer en betere natuur of wil je gewoon eens je zinnen verzetten in open lucht? Sluit dan aan bij het beheerteam. Wist je dat je aan je regelmatige wandeling doorheen het Haachts Broek ook een extraatje kan geven? Als wandelpad-meter of peter hou je ons op de hoogte van het reilen en zeilen langs het wandelpad. Een defect hekje, een tak op het begrazingsraster of een ontsnapte grazer, je laat het ons weten.

Voor meer informatie kan je terecht bij Richard Soille, 0486-36 90 52  of via mail.

Natuurbeheer?

De meeste natuurgebieden zijn, door een eeuwenlang ingrijpen van de mens, in feite halfnatuurlijke gebieden. Om de natuurwaarden te behouden en/of te verbeteren zijn beheermaatregelen en -werken noodzakelijk. ​Heide of grasland aan zijn lot overgelaten groeit na verloop van tijd weer dicht tot bos. Dan zijn maaien, plaggen en/of begrazen aangewezen. Voormalige moerassen of broeken, aangeplant met populier, verruigen door verdroging en stikstofaanrijking. Door het kappen van de populieren, het herstellen van de waterhuishouding en regelmatig maaien kunnen ze weer evolueren tot biologisch waardevolle moerassen. Uitzonderlijk laten we de natuur gewoon haar gang gaan. Voor elk natuurgebied ontwikkelen we een beheervisie. Het beheerplan stipuleert per reservaat de gepaste maatregelen.