top of page

Nieuws

DSC02350-9900000000079e3c.jpg

1400 Betonie-plantjes geteld in het Haachts Broek

Betonie is een zeldzame soort in Vlaanderen. Maar in Haacht komt de plant op sommige plaatsen vrij veel voor. Meten is weten, dus telden enkele vrijwilligers en professionele medewerkers van Natuurpunt de bloeistengels van de Betonie (Betonica officinalis). Een monnikenwerk, maar zeer belangrijk om de toestand van de plant op te volgen. We telden net geen 1400 exemplaren.
 

De prachtige paarse bloemen die samen een schijnaar vormen, kan je bewonderen in de periode juni tot augustus. Het is een echte nectarplant die veel vlinders aantrekt. De plant behoort tot de familie van de lipbloemigen (Lamiaceae).  Meer bekende soorten in die familie zijn de witte dovenetel en lavendel. In Vlaanderen komt de soort het meeste voor in Oost-Brabant en in Zuid-Limburg. Je treft de plant aan op vochtige, kalkrijke en voedselarme graslanden of bosranden. In het najaar worden de Haachtse perceeltjes met Betonie gemaaid en afgevoerd zodat de bodem voedselarm blijft.
 

louis 1(1).jpg
Afscheid van Louis Wouters

 

25 november 2021

 

Op 21 november 2021 hebben we afscheid moeten nemen van Louis Wouters. 

Louis was jarenlang bestuurslid van Natuurpunt Haacht. William Van Cleynenbreugel ( oud voorzitter van Natuurpunt Haacht) heeft Louis goed gekend en schreef onderstaande tekst.

"Louis was als autodidact heel veelzijdig. Zo was hij verbonden aan de onderzoekseenheid archeologie van de KUL en het Römisch Germanisches Museum van Köln, als erkend restaurateur van metalen voorwerpen uit de IJzertijd, Romeinse periode en Middeleeuwen. Daarnaast was hij ook een gedreven natuurliefhebber. Het was iemand met een hele brede kennis en interesseveld in levende natuur, dode natuur (fossielen, gesteenten) en archeologie.

 

Zelf heb ik Louis leren kennen in de tweede helft van de jaren ’80, op een tentoonstelling van de natuur- en fossielenvereniging Hona in Haacht. Louis sloot zich al snel aan bij Berm vzw, dat toen nog maar een jaar bestond en ging al snel mee deel uitmaken van het bestuur. Vanuit die rol heeft hij niet alleen Natuurpunt mee vorm gegeven, maar ook de kar getrokken bij de bescherming van de Anti-Tankgracht en het Haachts Broek als natuurreservaat. Het was mede dankzij Louis dat we het zuidelijkste deel van de Anti-Tankgracht in 1991 aankochten en ook de eerste stappen zetten tot aankopen in het Haachts Broek. Vaak ben ik bij Louis binnengelopen om plannen te smeden, activiteiten te organiseren of gewoon om te wandelen en te kletsen in zijn natuurtuin. Steevast hadden hij of zijn vrouw Marie Louise, dan wat stekken of ander plantgoed voor me klaar staan. De metershoge vijgenboom naast mijn huis, waar ik tijdens het schrijven van dit stukje naar kijk, komt nog van bij Louis. Bij een bezoek kon het ook gebeuren dat je plots een verroest voorwerp in je handen gestopt kreeg, waarop Louis dan plechtstatig verklaarde: “Keltisch 450 voor Christus”. Het zijn van die grappige herinneringen.

 

Louis deed alles in zijn eigen enthousiaste, eigenzinnige en overrompelende stijl, kon daarbij al eens op zere tenen trappen, zat er soms ook al eens naast, maar had altijd het hart op de juiste plaats. Hij was ook een begenadigd verteller. Tijdens wandelingen hing iedereen aan zijn lippen omdat hij zijn verhalen perfect kon opbouwen naar een hoogtepunt. ’s Avonds, na een tocht of bij pot en pint, haalde Louis de grote verhalen boven en deed er graag nog een serieuze schep bovenop. Maar we namen het hem nooit kwalijk.

 

De laatste jaren is Louis een beetje van de radar verdwenen. Een jaar geleden overleed zijn lieve vrouw Marie Louise, een verlies dat hij moeilijk te boven kwam. Ook Marie Louise heeft zich in de beginjaren van Natuurpunt mee ingezet en was bijvoorbeeld onze vaste wafelbakster, wanneer we weer eens geld in het laatje wilden krijgen.

 

Met het overlijden van Louis verdwijnt iemand waar ik zelf naar opgekeken heb en die heel veel betekend heeft voor het natuurbehoud in Haacht. Die herinneringen nemen we in dankbaarheid mee".  

Vergiftigde vos en aangeschoten reiger in het Haachts Broek

6 maart 2018

Afgelopen WE werd ons (Natuurpunt Haacht en het Wildlife Taxiteam/Vogelbescherming Vlaanderen) door alerte wandelaars een dode vos  en dode reiger gemeld in het Haachts Broek. De omstandigheden van beide vondsten vroegen om een bijkomend onderzoek. Dhr Oyen van het Vogelopvangcentrum Heusden-Zolder bevestigde; de vos bleek vergiftigd!

Het leggen van gifeieren is een gangbare praktijk hierbij. Kippeneieren worden ingespoten met gif, met als bedoeling vossen, kraaien, roofvogels of zelfs (loslopende) honden van wandelaars te viseren en te doden. Het gebruik van gifeieren is niet alleen illegaal, maar ook onverantwoord. Het is een gevaar voor de volksgezondheid.

Natuurpunt Haacht tilt hier zwaar aan en meldt dit bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Wij vrezen immers dat er nog meer gifeieren kunnen liggen in Haacht en adviseert daarom voorzichtigheid door bv honden steeds aan te lijnen. Wanneer huisdieren, maar ook kinderen, een dergelijk ei aantreffen is het oppassen geblazen.

Ook met de reiger wat er iets niet pluis. Omdat vermoed werd dat de reiger afgeschoten werd, lieten we dit onderzoeken door Dhr Oyen van het Vogelopvangcentrum Heusden-Zolder. Ons vermoeden bleek de waarheid. Rontgenfoto's tonen meerdere hagelbolletjes. Niet alleen is de blauwe reiger een beschermde diersoort waarop jacht ten allen tijde verboden is, hij hield zich bovendien op in een erkend natuurreservaat. Wie de dader is hebben we het raden naar, al is deze dus wel in het bezit van een jachtwapen. Natuurpunt Haacht tilt hier zwaar aan en doet melding bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Bij deze roept Natuurpunt Haacht op om soortgelijke verdachte zaken te melden via het gratis nummer - 0800 - 26 35 6.

Nestbak in kerktorentop moet slechtvalken tot broeden aanzetten

07.02.2018

Helemaal bovenin de kerktoren van Haacht staat sinds kort een nestbak voor slechtvalken. De nestplaats werd er geïnstalleerd in de hoop dat het koppel slechtvalken dat er al sinds vorig jaar regelmatig wordt gesignaleerd zich zou voortplanten.

Wij hadden verwacht dat het koppel, dat de Haachtse kerktoren sinds vorig voorjaar als vaste verblijfplaats heeft, al eerder tot broeden zou overgegaan zijn. Maar dat bleek bij een klim tot in de torentop begin mei niet het geval. “De constructie van de Haachtse toren biedt hen daar bij nader inzien, bij afwezigheid van een goed kuiltje om een steentjesnest te maken, ook geen mogelijkheid toe”, weet Philippe Smets, projectleider ‘Slechtvalken’ voor Natuurpunt Oost-Brabant. Daarom werd, met de goedkeuring van de Kerkfabriek, een , een grote nestkast naar boven gezeuld. Die kwam net onder het torendak, op zo’n 35 meter hoogte - waar slechtvalken het liefst zitten - te staan. Natuurpunt Haacht hoopt het komend broedseizoen ook in Haacht enkele jongen van de snelste vogelsoort ter wereld te kunnen ringen. Een medewerker van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen zal de nestbak onderhouden en de eventuele jongen ook ringen. Vorig jaar kon dat in de ruime regio al gebeuren in Leuven, Mechelen, Tienen, Aarschot en Zoutleeuw, waar overal twee of drie jongen werden grootgebracht. 

8,2/10 voor natuur in Haacht

August 08, 2017

Voor veel Vlamingen is groen een belangrijk element bij het kiezen van een woonplaats. Maar hoe groen is uw gemeente? Ligt de natuur op wandelafstand? En hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in uw buurt?
Het Nieuwsblad deed de test.

“Vlaanderen is sowieso een vlak land, waar historisch veel aan industrie en landbouw gedaan werd en later ook veel huizen en wegen op gebouwd werden. Het is een van de dichtst bebouwde gebieden ter wereld”, zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt.

“We zien dus vandaag dat de oppervlakte open ruimte serieus onder druk staat. Elke dag gaat in Vlaanderen 6 hectare open ruimte op de schop. Neem zelf de proef op de som: vergelijk het landschap rond je woning maar eens met hetzelfde gebied een decennium geleden. Het protest tegen het verder volbouwen neemt toe. Mensen beginnen steeds meer nood te hebben aan een stukje groen dicht bij huis. Het is een plek waar mensen kunnen ontspannen en het heeft ook positieve gevolgen voor de gezondheid. Groen doet bewegen en is de beste strategie om welvaartsziektes als obesitas te vermijden.” 

Natuurpunt Haacht is heel blij met deze score en blijft er alles aan doen om deze te behouden of zelfs te verbeteren. 

Het Compensatiefonds 't Schorisgat en alternatieve feiten

June 09, 2017

In het laatste 'Wijblad' van CD&V Haacht stond een artikeltje over het Compensatiefonds 't Schorisgat. Deze 'Alternatieve feiten' vragen om een rechtzetting.
 

Natuurpunt Haacht diende klacht in tegen de bovenlaag in beton bij de heraanleg van het fietspad door het Schorisgat, een bouwovertreding. Naar aanleiding hiervan was er een overleg tussen de gemeente en het ANB. Het ANB stelde een regularisatie voor en gemeente Haacht een natuurfonds.

Niet omwille van de hoge kosten maar omwille van de nog hogere schade aan natuur stemde Natuurpunt Haacht in met een natuurfonds ter compensatie ipv een heraanleg van het fietspad. Met deze middelen zullen projecten worden gerealiseerd ten voordele van de Haachtse natuur. Iedereen - en dus niet enkel Natuurpunt - kan projecten indienen, deze worden dan beoordeeld door de gemeente en Natuurpunt Haacht.

Nieuwe poelen voor de kamsalamander

February 07, 2017

Gisteren startten de graafwerken voor drie nieuwe poelen aan de Antitankgracht. De aanleg van deze poelen kadert binnen een groot actieplan voor de kamsalamander . In 2015 werd in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant een actieplan voor deze kwetsbare soort opgesteld. De focus ligt daarbij op het herstellen en uitbreiden van reeds bestaande leefgebieden. 

Door de aanleg en het herstel van deze poelen zal niet alleen het leefgebied van kamsalamander verbeterd worden maar krijgen ook allerlei andere dieren en plantensoorten gebonden aan voedselarm open water en moerasvegetaties extra kansen.

De poelen worden aangelegd volgens de regels van de kunst: met zacht glooiende oevers zodat moeras- en waterplanten zich kunnen vestigen.Ook voor amfibieën zijn deze schuine oevers belangrijk. De werken worden uitgevoerd met aangepaste machines met een lage bodemdruk. Indien nodig worden er bodemplaten gebruikt.

Natuurpunt heeft een fan!

05.11.2016

Het Haachts Broek, een natuurtopper in de regio, delen we graag met iedereen die de natuur weet te appreciëren. Zo stippelden we wandelroutes met knuppelpaden uit en investeerden we in infoborden.

Regelmatig zien we wandelaars in het Haachts broek, zichtbaar genietend van de natuur en de rust. Dit doet ons deugd. Eén iemand spant echter de kroon. Deze persoon is dermate fan van Natuurpunt en de wandeling in het Haachts Broek dat hij/zij alle logo's en pijltjes verzamelt. Al meer dan dertig stuks heeft hij/zij in bezit. We mogen dus spreken van een stevige fan en verzamelaar.

Graag hadden we naam en adres gekregen van deze persoon. Natuurpunt beschikt over een ruime waaier aan folders, van 'Slimmer dan de vos' tot info over hoe je tuin om te toveren tot een natuurgebied en affiches met de voornaamste tuinvogels. U begrijpt dat we zo'n fan graag een bezoekje brengen, met een volle doos Natuurpuntdrukwerk. Een mooi cadeautje voor zo'n fervente fan. Dermate dat we ook de politie op de hoogte hebben gebracht.

 

Bent u die fan of weet u wie dit is? Laat het ons weten.

Zeldzame juffers aan de Antitankgracht

We durven hopen dat er op zomerse dagen wel eens jonge dames flaneren aan de Antitankgracht. Maar deze keer hebben we het over een ander soort juffers. 

De Tangpantserjuffer (of is het de Antitan(g)(k)pantserjuffer?) werd onlangs door Johan Denonville ontdekt langs de Antitankgracht, evenals de Tengere pantserjuffer. Hier zijn we heel blij mee want dit is een niet zo algemeen beestje. De aanwezigheid van deze insecten toont aan dat de kwaliteit van het water en bij uitbreiding het hele habitat van top-kwaliteit is. Kijk maar eens op dit kaartje op waarnemingen.be waar deze beestjes nog uithangen in Vlaams-Brabant en je zal merken, we zitten in goed gezelschap.

Juffers en libellen. Deze twee worden nogal eens door elkaar gewisseld, toch zijn er enkele – makkelijk te herkennen – verschillen. Juffers houden in rust hun vleugels gesloten op de rug, bij libellen zijn deze gespreid. Juffers fladderen, net zoals vlinders. Libellen zijn echte snelheidsduivels,kunnen ‘surplacen’ en vliegen zelfs achterwaarts als het moet. Zowel juffers als libellen zijn totaal ongevaarlijk. Ze hebben geen angel en hun kaken zijn te klein om ons te bijten. 

De Tangpantserjuffer (Lestes dryas) is erg lastig te onderscheiden van zijn algemene broertje, de Gewone pantserjuffer. Bij mijnheer Tangpantserjuffer (uitgekleurd) is het segment 2 achter het borststuk slechts voor 2/3e berijpt is, terwijl dat segment bij een Gewone pantserjuffer bijna volledig berijpt is. Wanneer je ze echt goed van dichtbij kan bekijken zijn de binnenste achterlijfaanhangselen van de Tangpantserjuffer naar binnen gebogen. Mevrouw Tangpantserjuffer is makkelijker te herkennen. Ze is bijzonder zwaar gebouwd en de legboor steekt voorbij het achterste segment, terwijl dat bij de Gewone pantserjuffer vrouwtjes niet zo is.

Zoals de naam laat vermoeden is de Tengere pantserjuffer de kleinste van de pantserjuffers. De soort is erg slank en uitgekleurde mannetjes hebben geen blauwe berijping aan het begin van het achterlijf, in tegenstelling tot de Gewone pantserjuffer. De pterostigma's (gekleurde celvakjes in vleugels) zijn bruin met een crème rand aan de zijkanten. 

Recordjaar voor huiszwaluw in Tildonk

15-07-2016

Niet minder dan 43 bezette nesten werden geteld in de Tildonkse woonwijk. Dat is ruim boven het gemiddelde van 26 nesten (geteld sinds 1988). Sterker nog, dit is het beste jaar ooit.

Het hulpprogramma voor zwaluwen in Haacht in kader van het Bio-Charter tussen de gemeente Haacht en Natuurpunt Haacht mag dus een succes genoemd worden. Hiermee werden in totaal 71 kunstnesten opgehangen in Tildonk. Huiszwaluwen maken hier dankbaar gebruik van omdat modder (voor hun nestbouw) steeds moeilijker te vinden is in onze gebetonneerde leefomgeving.

Niet slecht voor een soort waarvan de achteruitgang ronduit alarmerend is. In een tijdspanne van 30 jaar is het huiszwaluwbestand met 75 % gedaald.

Woon je in Tildonk en wens je ook zo'n kunstnest aan je gevel?
Laat het ons weten via http://www.natuurpunthaacht.be/contact.htm

Nieuwe soort ontdekt voor het Haachts Broek

15-06-2016

We mochten Klimopbremraap ontdekken in het Haachts Broek. Klimopbremraap is een parasiterende plant welke uitsluitend op klimop parasiteert. De plant heeft 
het uiterlijk van een orchidee. De kleur is bleek paarsachtig. De klimopbremraap heeft totaal geen bladgroen, vandaar de bleke kleur van stengel en bladeren. 

 

Klimopbremraap is een zeldzame plant , maar krijgt hier en daar kansen door de aanplant van klimop in meer stedelijke omgeving.

Gemeente Haacht betonneert fietspad in het Schorisgat zonder vergunning

05-08-2016

Eind juni is de gemeente Haacht gestart met de aanleg van het nieuwe fietspad in het natuurgebied Schorisgat. Tegen de vergunning en tegen gemaakte afspraken op de gemeenteraad in, gebeurde de aanleg in beton en niet in puzzolaan, een waterdoorlatend materiaal zonder negatieve effecten op de natuur. Natuurpunt heeft een klacht ingediend.

Al in september 2013 tekende Natuurpunt bezwaar aan tegen de plannen van de gemeente om het recreatief fietspad in Schorisgat over de volledige lengte te verbreden tot 2,5 meter en het te verharden met beton en te verhogen met 50 tot 60 centimeter. “Zo’n radicale ingreep is totaal onnodig voor een recreatief fietspad”, oordeelde Natuurpunt. Bovendien loopt het pad door het VEN-gebied, (Vlaams Ecologisch Netwerk) een geheel van de meest waardevolle natuur in Vlaanderen waar de natuur extra bescherming geniet.

Een betonnen fietspad dat tot 50-60 cm boven het maaiveld uitsteekt, vormt voor minder mobiele dieren als insecten en amfibieën een onneembare hindernis. Bovendien is het wijzigen van het reliëf van de bodem en het wijzigen/vernietigen van de vegetatie in gebieden van het VEN bij wet verboden. Op 30 augustus 2013 verkreeg de gemeente een ongunstig advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) voor de aanleg van een betonnen pad. Het ANB ging niet akkoord met de drastische aanpak die werd voorgesteld en pleitte voor een halfverharding.

Tegemoetkomend aan de bezwaren van Natuurpunt en het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos werd op de gemeenteraad van oktober 2013 afgesproken om het volledige fietspad in het waterdoorlatende materiaal hyperpuzzolaan aan te leggen (als voorbeeld werd het fiets- en wandelpad langs de Antitankgracht ter hoogte van de bunker langs de Dijle/Keerbergsesteenweg aangegeven). Deze beslissing is ook zo opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning. “De verbazing was dan ook groot toen bleek dat er plots tegen alle afspraken en tegen de afgeleverde vergunning in toch een opgehoogd lint beton door het natuurgebied getrokken werd“, stelt Natuurpunt Haacht.Ironisch genoeg ondertekende de gemeente samen met Natuurpunt het biodiversiteitscharter. In actiepunt 4 van dat charter staat letterlijk: “De gemeente beschermt en onderhoudt de trage wegen op een dusdanige wijze dat de natuurwaarde er toeneemt. De trage wegen worden niet, of zo weinig mogelijk, verhard. Als er toch verharding nodig is, dan zal de breedte van de verharding beperkt worden. De materiaalkeuze voor de verharding is van die aard dat impact op de natuur minimaal is.”

“Natuurpunt is zeker voorstander om te kunnen fietsen door het groen”, zegt Natuurpunt Haacht heel duidelijk. Maar dat kan net zo goed op een milieuvriendelijke manier. Dat bewijst onder andere het fietspad dat Wespelaar met Wakkerzeel verbindt. Natuurpunt dient klacht in bij de bevoegde instanties en vraagt dat het fietspad alsnog uitgevoerd kan worden in hyperpuzzolaan, zoals afgesproken.

Borsorchis doet het goed in het Haachts Broek

06-07-2015

Trage wegen: kansen voor natuurbeleving

De gemeente heeft alle trage wegen geïnventariseerd en doet nu een bevraging bij alle verenigingen. Natuurpunt Haacht grijpt deze kans aan om de natuurwaarde in de gemeente te verbeteren en de wandel- en fietsmogelijkheden uit te breiden. 

Please reload

bottom of page