top of page
rs45224_kamsalamander_triturus_cristatus_13_hugo_willocx-hpr_3.jpg

Amfibieënwerkgroep

De amfibieënwerkgroep van Natuurpunt Haacht organiseert jaarlijks een paddenoverzetactie op de Kruineikestraat inTildonk.

Daarnaast volgt ze de Kamsalamander op in de Haachtse poelen en plassen. Zo worden er jaarlijks tellingen uitgevoerd en het beheer van de poelen indien nodig bijgestuurd - project Kamsalamander

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurpunt Haacht zet in op de Kamsalamander. Dit houdt in dat het beheer van de Antitankgracht in functie staat van deze koesterbuur. Over hoe je dit aanpakt is behoorlijk wat info te vinden in de vakliteratuur. En dan is het nadien zaak om nauw op te volgen of het gevoerde beheer de gewenste resultaten behaalt. Meten is weten.

Omdat het met een verrekijker moeilijk kamsalamanders spotten is worden deze gevangen met speciaal hiertoe ontwikkelde fuiken. Na vangst, meten en het fotograferen van de buik (vlekkenpatroon op buik is even uniek als onze vingerafdruk) worden deze dieren meteen teruggezet. Voor dit onderzoek werden ongeveer 200 fuiken geplaatst, op 30 meetpunten die elk minimaal 6x werden bemonsterd.

 

Met 147 gevangen Kamsalamanders is Haacht één van de grootste populaties die momenteel in Vlaams-Brabant onderzocht werd. Na het verwerken van de foto's (monnikenwerk) bleken we 106 unieke exemplaren te hebben gevangen ( 41 hervangsten). Binnen die hervangsten konden we heel wat migratie vaststellen tussen de verschillende compartimenten van de Antitankgracht. Er werden dus 106 dieren gevangen, maar er is een wezenlijke kans dat er 3x zoveel volwassen dieren aanwezig zijn. En het gaat hier enkel om paarlustige dieren, de fractie juvenielen is vaak velen malen groter. Meerdere honderden dieren, wie weet zelfs nog meer!

Dit onderzoek kwam tot stand door een samenwerking tussen Natuurpunt Haacht (Richard Soille), Natuurpunt Kanaalregio - Bos van Aa (Sam Van de Poel) en Natuurpunt Studie (Iwan Lewylle). Al deze gegevens gaan we nu, samen met de andere onderzochte populaties, verder onder de loep nemen om zo een beter beeld te krijgen van onze Kamsalamanders. 

 

 

Meer info?
Richard Soille
0486-36 90 52

richard@soille.be

Kamsalamanderproject

bottom of page