Schoonbroek


Nat gebied

Het Schoonbroek is een 190-ha groot gebied, gelegen op het grondgebied van Haacht en Boortmeerbeek. De Leibeek, die door dit gebied loopt, vormt de grens tussen beide gemeenten. Het Schoonbroek bestaat hoofdzakelijk uit een combinatie van populierenbossen, afgewisseld met vochtige weilanden en akkers. Verschillende lagergelegen percelen dienen in de winter vaak als overstromingsgebied. Deze afwisseling maakt dat men hier zowel interessante bos- als vochtige weideplanten kan vinden, maar ook typische bos- en weidevogels kan waarnemen.

Samen met het Haachts Broek, Schorisgat, Boortmeerbeeks Broek en Pikhakendonk vormt deze prachtige groene gordel "de vallei van de Leibeek", die vervolgens aansluiting geeft op de dijlevallei.

HMA_0630
HMA_0626
HMA_0642
JB-mei2012-29-Ree
GS-Feb2011-03-Speenkruid
bosrietzanger-1

Dieren en planten

Wat betreft flora herbergt het Schoonbroek planten als gevlekte orchis, muskuskruid, bosanemoon, sleutelbloem, kruipganzerik, dotterbloem en de zeer zeldzame veldgerst.

Typische broedvogels zijn o.a.koekoek, grasmus, zwartkop en kievit. Ook roofvogels zoals kerkuil, bosuil, en buizerd zijn hier aanwezig als broedvogel. Op de meer vochtige percelen voelen watersnippen zich thuis.