Schorisgat


Keltische weg

n het Schorisgat kan u wandelen over de oudste weg van Haacht, aangelegd door de Kelten. De fundering van deze "knuppelweg" bestond uit dwarsbalken (de knuppels) en takken en liet wegenbouw door vochtige gebieden toe.. Dit stukje knuppelweg maakte deel uit van de verbinding Brussel-Lier. Afgaande op de toponomie mag men zeggen dat het Schorisgat weinig veranderderingen heeft gekend in de loop van de geschiedenis. 

20130526-Natuurpunt Feest-0030
20130526-Natuurpunt Feest-0027
GS-Mei2011-05-Slak
JB-mei2012-32-Bloem

Vochtige weiden

De nu nog vochtige weiden worden in de 16de eeuw op de toponomische kaart aangeduid als "euzel" wat natte hooiweide betekent. Ook vinden we plaatsen terug op deze kaart die "rot" (moerassig gebied) heten, duidend op de kwaliteit die de gronden voor de landbouw hebben. De "donken" (Stampendonkstraat) wijzen op lichtjes verheven plaatsen. De brede depressie aan de Schapendonk is een restant van een rootput voor vlas, vroeger een belangrijke teelt in Haacht. Oorspronkelijk was de wekelijkse markt van Haacht een vlasmarkt!

Natuurbeheer
Ook hier in het Schorisgat heeft Natuurpunt plannen om het cultuurlandschap van overbegraasde weilanden en ééntonige populierenaanplantingen om te zetten in een rijk en gevarieerd lappendeken van perceeltjes. Het startbeheer bestaat uit het kappen van bomen. Dit klinkt misschien wat gek als natuurbeheer, maar in de plaats van de Grote Brandnetel en Kleefkruid zal het oorspronkelijk, en veel rijkere ecosysteem zich herstellen.